BlanX czerpie swą nienaganną czystość z nieskażonego chemicznie środowiska Islandii

Islandia jest wyspą wiecznych lodowców i wiecznego ognia, a jej niezwykle piękne krajobrazy tworzą całą magię wielkiej Północy. Wyjątkowe piękno tej krainy kształtuje kombinacja czterech elementów: lądu, ognia, wody i lodu. Bazaltowe skały, na których rozpryskują się wodospady, gejzery i solfatary, bezludne okolice i strumienie lawy, wulkany, zielone doliny obmywane rzekami i poprzedzielane przez lodowce tworzą razem niebywałe piękno tego lądu cechującego się zaskakującą naturą. Duża ilość porostów, charakterystyczna dla ekosystemu Islandii wskazuje na niebywałą czystość tego środowiska, z którego porosty czerpią swą zwiększoną aktywność biologiczną.

Porost islandzki charakteryzujący życiodajną moc dziewiczej Arktyki, streszcza w sobie całe bogactwo monumentalnej Północy.

Do flory tego nieskażonego lądu należy mech. Islandia jest naturalnym i pierwotnym środowiskiem mchu. Jedno słowo zdaje się najlepiej określać pochodzenie, jak i charakteryzować działanie tego niezwykłego mikroorganizmu: Symbioza. Porost islandzki ukształtował się w wyniku symbiozy pomiędzy algami a grzybami (organizmami, które w optymalny sposób zaadoptowały się do warunków środowiska naturalnego dzięki wzajemnym korzyściom wynikającym z relacji symbiotycznej). Harmonijne "współistnienie" tych dwóch mikroorganizmów możliwe jest dzięki obopólnym korzyściom; grzyb odżywia się substancjami organicznymi wytwarzanymi przez algi, zapewniając jednocześnie algom wilgoć oraz chroniąc je przed siłą promieniowania słonecznego. Ta idealna symbioza dała początek nowemu życiu, przyczyniając się do powstania jednej z najbardziej fascynujących form życia - licznych gatunków porostów, pośród których swe wyjątkowe miejsce zajmuje porost islandzki. Porost islandzki dzięki swej niebywałej budowie wytwarza szereg specyficznych substancji o rzadko spotykanej aktywności, których wykorzystanie w pastach BlanX umożliwiło przywrócenie białego, zdrowego uśmiechu tysiącom ludzi na całym świecie.