Wybielanie Zębów

Wybielanie zębów, za pomocą substancji utleniających, jest nieinwazyjną i bezpieczną dla struktury tkanek zęba, metodą usuwania przebarwień.

Kolor Zębów

W klinicznej ocenie zdrowego, nieprzebarwionego zęba jego barwa jest wypadkową koloru szkliwa i zębiny. Jednak permanentna adhezja i penetracja barwników- pochodzących z żywności (kawa, herbata, czerwone wino), dymu nikotynowego czy leków-pod powierzchnię warstwy szkliwa nieuchronnie zmienia fizjologiczną barwę zębów. W konsekwencji realny kolor zębów jest wynikiem kombinacji barwników "przebarwiających" oraz właściwego dla danego pacjenta koloru zębów.

Jakie rodzaje przebarwień rozróżniamy i jaka jest ich etiologia?

Ze względu na etiologię i lokalizację barwników wywołujących niekorzystne zmiany estetyczne koloru zębów rozróżnia się przebarwienia zewnątrz i wewnątrzpochodne.

Do przebarwień zewnątrzpochodnych należy zaliczyć: przebarwienia powstałe w wyniku spożywania napojów takich jak: kawa, herbata, czerwone wino, przebarwienia powstałe pod wpływem nikotyny, chlorheksydyny oraz przebarwienia związane z obecnością metali (nikiel, żelazo czy miedź).

Z kolei przebarwienia wewnątrzpochodne związane są z obecnością barwników w szkliwie lub w zębinie. Do przebarwień wewnątrzpochodnych zalicza się przebarwienia powstałe w wyniku terapii środkami farmakologicznymi (np. tetracyklinami lub niektórymi antybiotykami o działaniu przeciwtrądzikowym) oraz przebarwienia pourazowe związane z degradacją produktów rozpadu krwi zgromadzonych w zębinie.

Odrębną kategorię tworzą przebarwienia zębów spowodowane nieprawidłowościami strukturalnymi budowy szkliwa i zębiny (fluoroza; "szkliwo plamkowate").

Niepodobna nie dostrzegać także całego katalogu przebarwień związanych ze zmianami degeneracyjnymi i procesem starzenia się organizmu ( jest związane z osłabieniem mechanicznej integralności szkliwa i pojawieniem się coraz to większych mikropęknięć i defektów, co sprawia, że barwniki lepiej penetrują do głębszych struktur zębów powodując niekorzystne zmiany estetyczne koloru zębów).

Jak skutecznie usuwać przebarwienia?

W praktyce stomatologicznej najczęściej stosowanymi i najbezpieczniejszymi substancjami wybielającymi są nadtlenki (nadtlenek karbamidu i nadtlenek wodoru).

Jednym z charakterystycznych procesów zachodzących podczas wybielania jest reakcja utleniania, która prowadzi do eliminacji lub redukcji intensywności barwników nieestetycznie przebarwiających szkliwo. Preparaty żelowe z zawartością nadtlenku karbamidu (nadtlenek karbamidu jest kompleksem mocznika i nadtlenku wodoru), przy kontakcie ze środowiskiem jamy ustnej uwalniają nadtlenek, który penetruje w głąb szkliwa i zębiny, dzięki czemu utlenieniu ulegają także przebarwienia zlokalizowane w strukturze zębiny. Efektem końcowym działania nadtlenku karbamidu jest utlenienie związków organicznych (barwników i pigmentów) oraz powstanie bezbarwnych związków zawierających grupy OH.

Wieloletnie badania kliniczne udowodniły wysoką skuteczność nadtlenków w usuwaniu przebarwień zębów, zaś wiodący producenci systemów wybielających podejmują coraz to nowe starania o opracowanie produktów zapewniających optymalne bezpieczeństwo dla struktury tkanek zębów w trakcie procesu wybielania.